Ba thành phố(A ,, B ,, C) là bố đỉnh của một tam giác; biết rằng:(AC = 30km,, AB = 90km) (hình 20).a) nếu đặt ở(C) vật dụng phát sóng truyền thanh có cung cấp kính vận động bằng(60km) thì thành phố(B) tất cả nhận được dấu hiệu không? vì sao?b) Cũng câu hỏi như vậy với trang bị phát sóng có phân phối kính hoạt động bằng(120km?)

*

Hình 20
Bạn đang xem: Bài 22 trang 64 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

Áp dụng hệ trái của bất đẳng thức tam giác mang đến tam giác(ABC)

Bài giải:

Trong(ΔABC) ta có:(AB - AC (Bất đẳng thức trong tam giác)Thay số ta được:(90 - 30 Hay(60 a) Vì(BC > 60) nên nếu để máy phát sóng có buôn bán kính chuyển động bằng(60 km) thì(B) không nhận được tín hiệu.b) Vì(BC nên nếu để máy vạc sóng có phân phối kính vận động bằng(120 km) thì(B) bao gồm nhận được tín hiệu.


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 3: quan hệ tình dục giữa bố cạnh của tam giác. Bất đẳng thức của tam giác - luyện tập (trang 63-64) khác • Giải bài 15 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 phụ thuộc vào bất đẳng... • Giải bài bác 16 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài 17 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho tam giác(ABC)... • Giải bài bác 18 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho những bộ cha đoạn... • Giải bài xích 19 trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 tìm kiếm chu vi của một tam... • Giải bài 20 trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một cách chứng minh... • Giải bài 21 trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một trạm thay đổi áp và... • Giải bài 22 trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 ba thành phố(A ,,...


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 54 Trang 48 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 54 Trang 48 Sgk Toán 7

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7