thuộc chương II của phân thức đại số cùng là bài bác 5: Phép cộng những phân thức đại số

Đề Bài

*
Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Phương Pháp và cách giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Câu a) :

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Áp dụng luật lệ đổi vết ở phân thức máy hai)

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Quy đồng hai phân thức với MTC = xy(2x – y))

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Cộng nhì phân thức cùng mẫu thức)

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Áp dụng quy tắc đổi dấu)

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Rút gọn gàng nhân tử phổ biến 2x – y)

Câu b) gồm 2 phương pháp giải như sau

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Cách 1:

(Phân tích các mẫu thức thành nhân tử nhằm quy đồng ở bước sau)

*

(Quy đồng với MTC = (x – 2)2(x + 2))

*
Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Cộng những phân thức cùng mẫu thức)

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Tách 4x = -2x + 6x để phân tích tử thành nhân tử)

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Rút gọn nhân tử phổ biến là x – 2)

Cách 2 :

*
Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Áp dụng đặc điểm kết hợp)

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Phân tích chủng loại thức thành nhân tử)

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Quy đồng nhị phân với MTC = (x – 2)(x + 2)2)

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Cộng hai phân thức cùng chủng loại thức)

*
Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Rút gọn nhân tử thông thường là x – 2)

*
Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Quy đồng cùng với MTC = (x + 2)2)

*

(Cộng hai phân thức cùng mẫu)

Câu c)

*

(Quy đồng với MTC = (x + 2)(4x + 7))

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Cộng hai phân thức cùng chủng loại thức)

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Rút gọn nhân tử thông thường x + 2)

Câu d)
*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Áp dụng đặc thù kết hợp)

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Quy đồng hai phân thức với MTC = (x + 3)(x + 2)

*

(Cộng nhì phân thức vào ngoặc)

*
Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Rút gọn nhân tử bình thường x + 3)

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Quy đồng cùng với MTC = (x + 2)(4x + 7))

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Cộng nhì phân thức cùng mẫu)

*
Giải bài xích 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

(Rút gọn gàng nhân tử thông thường x + 2)

Các kỹ năng được áp dụng để giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

+ Quy tắc đổi dấu:

+ cộng hai hoặc nhiều phân thức cùng mẫu thức: Ta cộng các tử thức với nhau và không thay đổi mẫu thức.

+ Tính chất phối hợp của phép cùng phân thức:

Giải bài bác 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 được đăng ở thể loại Giải Toán 8 và soạn theo phần Toán đại 8 thuộc SKG Toán lớp 8. Bài giải toán lớp 8 được biên soạn bởi những thầy thầy giáo dạy tốt tư vấn, nếu như thấy xuất xắc hãy chia sẻ và phản hồi để đa số chúng ta khác cùng học tập cùng.