(∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") theo tỉ số đồng dạng (k_1), (∆A"B"C") ∽ (∆ ABC) theo tỉ số đồng dạng (k_2). Hỏi tam giác (A’B’C’) đồng dạng cùng với tam giác (ABC) theo tỉ số nào?
Bạn đang xem: Bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng tính chất: 

+ giả dụ (∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") với (∆A"B"C") ∽ (∆ABC) thì (∆A"B"C") ∽ (∆ABC.)

+ Nếu (∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") theo tỉ số đồng dạng (k) thì (k = dfracA"B"A"B")


Lời giải đưa ra tiết

( ∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") theo tỉ số đồng dạng (k_1=dfracA"B"A"B")

 (∆A"B"C") ∽ (∆ ABC) theo tỉ số đồng dạng (k_2=dfracA"B"AB)

Theo đặc điểm 3 của nhì tam giác đồng dạng thì (∆A"B"C") ∽ (∆ABC.)

Tỉ số đồng dạng (k= dfracA"B"AB = dfracA"B".A"B"A""B"".AB )(,= dfracA"B"A"B".dfracA"B"AB)

Vậy (k = k_1.k_2).


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net
Xem thêm: Reviews Là Gì Trong Tiếng Anh? Review Là Gì

Cảm ơn các bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.