Bạn đang xem: Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng bình phương của một hiệu, tiếp đến thay thứu tự từng cực hiếm của (x) nhằm tính quý hiếm của biểu thức.


Lời giải bỏ ra tiết

Ta có: (49x^2-70x + 25 )(= left( 7x ight)^2-2.7x.5 + 5^2 = left( 7x-5 ight)^2)

a) với (x = 5) ta có:

(left( 7.5-5 ight)^2 = left( 35-5 ight)^2 = 30^2 = 900)

b) cùng với (x = dfrac17) ta có:

(left( 7.dfrac17 - 5 ight)^2 = left( 1 - 5 ight)^2 = left( - 4 ight)^2 = 16)

edingsport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net
Xem thêm: Giải Bài 24 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 24 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1

Cảm ơn bạn đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.