(eginarrayla.b.c = left( a.c ight).b\left( a.b ight).c = a.left( b.c ight)endarray)

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

(ab + ac = a.left( b + c ight))
Bạn đang xem: Bài 24 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Lời giải bỏ ra tiết

a) ((-2,5. 0,38. 0, 4) - < 0,125. 3,15. (-8)>)

(=<(-2,5.0,4).0,38> - <(-8.0,125).3,15>)

(= <(-1).0,38> - <(-1).3,15>)

(= -0,38 - (-3,15) )

(= -0,38 + 3,15)

(= 2,77)

b) ( <(-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2> : < 2,47.0,5 - (-3,53).0,5>)

(= <(-20,83)+( - 9,17)>.0,2 : <(2,47 + 3,53).0,5>)

(=<(-30).0,2>:(6.0,5))

(= (-6) : 3)

(= -2)

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net
Xem thêm: Giải Bài 44 Trang 26 Sgk Toán 7 Tập 1 : Tỉ Lệ Thức, Giải Bài 44 Trang 26 Sgk Toán 7 Tập 1

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.