Áp dụng quy tắc chuyển vế: Khi chuyển vế một hạng tử của bất phương trình tự vế này lịch sự vế kia nên đổi dấu hạng tử đó.

a)(2x - 1 > 5 )(Leftrightarrow 2x > 1 + 5)(Leftrightarrow 2x > 6 ⇔ x > 3)

Vậy nghiệm của bất phương trình là(x > 3)

b)(3x - 2 (Leftrightarrow 3x (Leftrightarrow 3x

Vậy nghiệm của bất phương trình là(x

c) (2 - 5x ≤ 17 )(Leftrightarrow -5x ≤ 17 - 2 )(Leftrightarrow -5x ≤ 15)(Leftrightarrow x ≥ 15 : (-5) )(Leftrightarrow x ≥ -3)

Vậy nghiệm của bất phương trình là(x ≥ - 3)

d)(3 - 4x ≥ 19 )(Leftrightarrow -4x ≥ 19 - 3 )(Leftrightarrow -4x ≥ 16)(Leftrightarrow x ≤ 16 : (-4) )(Leftrightarrow x ≤ -4)

Vậy nghiệm của bất phương trình là(x ≤ -4)

 
Bạn đang xem: Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn khác • Giải bài xích 19 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài đôi mươi trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài xích 21 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phân tích và lý giải sự tương... • Giải bài xích 22 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài 23 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài xích 24 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài bác 25 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài 26 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mẫu vẽ sau biểu... • Giải bài bác 27 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: đánh giá xem giá...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
• Giải bài xích 19 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài trăng tròn trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 23 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 25 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 26 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 27 trang 47 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Sách Giáo Khoa Lớp 8 Tập 1 Hay Nhất, ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 Tập 1

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12