(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số đồng dạng(k_1, ,ΔA""B""C"" acksim ΔABC) theo tỉ số đồng dạng(k_2.) Hỏi tam giác(A"B"C") đồng dạng với tam giác(ABC) theo tỉ số nào?
Bạn đang xem: Bài 24 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

Viết cặp cạnh tương ứng tỉ lệ ở nhị tam giác đồng dạng rồi suy ra tỉ lệ thân hai tam giác A"B"C" và tamgiác ABC

(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số(k_1)(Rightarrow k_1 = dfracA"B"A""B"")(ΔA""B""C"" acksim ΔABC)theo tỉ số(k_2)(Rightarrow k_2 = dfracA""B""AB)Theo tính chất(3) ta lại có:(ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số(k)(Rightarrow k = dfracA"B"AB = dfracA"B".A""B""AB.A""B"" = dfracA"B"A""B"".dfracA""B""AB = k_1.k_2)Vậy(k = k_1.k_2)

Nhận xét:

Từ câu hỏi trên ta đúc kết được kết luận sau:

Nếu(ΔA"B"C" acksim ΔA""B""C"")theo tỉ số đồng dạng(k_1, ,ΔA""B""C"" acksim ΔABC)theo tỉ số đồng dạng(k_2) thì tam giác( ,ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số đồng dạng(k=k_1k_2)


Xem đoạn phim bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 4: tư tưởng hai tam giác đồng dạng khác • Giải bài xích 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Trong hai mệnh đề sau... • Giải bài xích 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (ΔA"B"C" acksim... • Giải bài 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến tam giác(ABC.)...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 4: có mang hai tam giác đồng dạng
• Giải bài bác 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 M Ôn Tập Toán Lớp 7 Học Kì 2 Lớp 7 Môn Toán

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12