Hai điểm(A) và(B) thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là con đường thẳng(xy.) khoảng cách từ điểm(A) đến(xy) bằng(12cm,) khoảng cách từ điểm(B) đến(xy) bằng(20cm.) Tính khoảng cách từ trung điểm(C) của(AB) đến(xy.)
Bạn đang xem: Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

*

Theo đề bài xích ta có:(AA" ot xy)(BB" ot xy)(CC" ot xy)(Rightarrow AA" // BB" // CC")(định lí từ bỏ vuông góc đến tuy nhiên song)(Rightarrow AA"B"B)là hình thangTa có:(CA = CB)(giả thiết)(AA" // BB" // CC")(chứng minh trên)(Rightarrow CC")là đường trung bình của hình thang(AA"B"B)(Rightarrow CC" = dfracAA" + BB"2 = dfrac12 + 202 = 16 (cm))Vậy(CC" = 16cm)

Lưu ý:

+ Định lí 3: Đường thẳng trải qua trung điểm của một cạnh bên của hình thang và tuy nhiên song với hai đáy thì trải qua trung điểm của ở bên cạnh thứ hai

+ Định lí 4: Đường vừa phải của hình thang thì song song với hai đáy và bởi nửa tổng hai đáy.


Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang khác • Giải bài 20 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài xích 21 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính khoảng... • Giải bài 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình 43. Bệnh minh... • Giải bài 23 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài 24 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhì điểm(A)... • Giải bài xích 25 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD) có...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 4: Đường mức độ vừa phải của tam giác, của hình thang
• Giải bài 20 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 21 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 23 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 24 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 25 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Deposit Nghĩa Là Gì ? Kiến Thức Và Lợi Ích Từ Việc Gửi Ngân Hàng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12