+)Với( x + dfrac34 = dfrac13 Leftrightarrow x = dfrac13 - dfrac34 = dfrac412 - dfrac912 = dfrac-512 )

+)Với( x + dfrac34 = -dfrac13 Leftrightarrow x = -dfrac13 - dfrac34 = -dfrac412 - dfrac912 = dfrac-1312 )

Vậy(x = -dfrac512)hoặc(x = -dfrac1312)

 

Lưu ý:(|x| = left{eginarrayl x ,, extnếu ,,x geq 0 \ -x ,, extnếu ,,x

 
Bạn đang xem: Bài 25 trang 16 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 4: giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân - rèn luyện (trang 15-16) khác • Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) trong những khẳng định... • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(-5,17 -... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Với bài xích tập: Tính... • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)(6,3 +... • Giải bài xích 21 rèn luyện trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) trong các phân số sau... • Giải bài xích 22 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 sắp đến xếp các số hữu... • Giải bài bác 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 phụ thuộc vào tính chất... • Giải bài 24 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Áp dụng đặc thù các... • Giải bài 25 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 4: giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - rèn luyện (trang 15-16)
• Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 22 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 23 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 24 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1


Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 34 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 34 Trang 40 Sgk Toán 7

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số