Luyện tập bài bác §5. Phép cộng các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài xích 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Cùng hai phân thức cùng mẫu thức

Quy tắc: Muốn cộng nhị phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

2. Cùng hai phân thức bao gồm mẫu thức không giống nhau

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

edingsport.net reviews với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài xích giải chi tiết bài 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1 của bài bác §5. Phép cộng các phân thức đại số trong chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 25 trang 47 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính cộng những phân thức sau :

a) $frac52x^2y$ + $frac35xy^2$ + $fracxy^3$

b) $fracx + 12x + 6$ + $frac2x + 3x(x + 3)$

c) $frac3x + 5x^2 – 5x$ + $frac25 – x25 – 5x$

d) $x^2$ + $fracx^4 + 11 – x^2 $ + 1

e) $frac4x^2 – 3x + 17x^3 – 1$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

Bài gải:

Ta có:

a) $MTC = 10x^2y^3$

$frac52x^2y + frac35xy^2 + fracxy^3$

= $frac5 . 5y^210x^2y^3 + frac3.2xy10x^2y^3 + frac10x^2.x10x^2y^3$

= $frac25y^2 + 6xy + 10x^310x^2y^3$

b) $MTC = 2x(x + 3)$

$fracx + 12x + 6 + frac2x + 3x(x + 3)$

= $fracx(x + 1)2x(x + 3) + frac2(2x + 3)2x(x + 3)$

= $fracx^2 + x + 4x^2 + 6)2x(x + 3)$

= $frac5x^2 + x + 6)2x(x + 3)$

c) $MTC = 5x(x – 5)$

$frac3x + 5x^2 – 5x + frac25 – x25 – 5x$

= $frac3x + 5x(x – 5) + frac25 – x-5(x – 5)$

= $frac5(3x + 5)5x(x – 5) + frac(-x)25 – x-5(x – 5)$

= $frac15x + 25 – 25x + x^25x(x – 5)$

= $fracx^2 – 10x + 255x(x – 5)$

= $frac(x – 5)^25x(x – 5) = fracx – 5 5x$

d) $MTC = 1 – x^2$

$x^2 + fracx^4 + 11 – x^2 + 1$

= $fracx^4 + 11 – x^2 + 1 + x^2$

= $fracx^4 + 11 – x^2 + frac(1 + x^2)(1 – x^2)1 – x^2 $

= $fracx^4 + 1 + 1 – x^41 – x^2 $

= $frac21 – x^2 $

e) $MTC = (x^3 – 1) = (x – 1)(x^2 + x + 1)$

$frac4x^2 – 3x + 17x^3 – 1$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

= $frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

= $frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac(x – 1)(2x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac(-6)(x^2 + x + 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac4x^2 – 3x + 17 + 2x^2 – 2x – x+ 1 -6x^2 – 6x – 6(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12x + 12(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12(x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12(x^2 + x + 1)$

2. Giải bài bác 26 trang 47 sgk Toán 8 tập 1

Một đội máy xúc trên công trường đường hồ chí minh nhận nhiệm vụ xúc 11 600$m^3$ đất. Tiến trình đầu còn nhiều trở ngại nên máy làm việc với năng suất trung bình x $m^3$/ngày cùng đội đào được 5000$m^3$. Sau đó quá trình ổn định hơn, năng suất tăng 25$m^3$/ngày.

*

a) Hãy biểu diễn:

– thời gian xúc $5000 m^3$ đầu tiên.

– thời gian làm nốt việc còn lại.

– Thời gian làm việc để xong công việc.

Xem thêm: Bài 1 Trang 37 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 1 Trang 37

b) Tính thời gian làm việc để trả thành các bước với $x = 250 m^3$ /ngày

Bài giải:

a) – thời hạn xúc $5000 m^3$ đầu tiên là $frac5000x$ (ngày)

Phần việc còn lại là: $11600 – 5000 = 6600 (m^3)$

Năng xuất thao tác ở phần việc sót lại : $x + 25 m^3$ /ngày

– thời gian làm phần việc còn lại: $frac6600x + 25$ (ngày)

– Thời gian thao tác để xong xuôi công việc

$frac5000x$ + $frac6600x + 25$ = $frac5000(x + 25) + 6600xx(x + 25)$

$ = frac116000x + 125000x(x + 25)$

b) giả dụ năng suất là $x = 250 m^3$/ngày thì thời hạn hoàn thành các bước là:

$frac5000x$ + $frac6600x + 25$ = $frac5000250$ + $frac6600250 + 25$

$ = 20 + 24 = 44 (ngày)$

3. Giải bài 27 trang 48 sgk Toán 8 tập 1

Đố: Rút gọn rồi tính quý giá biểu thức sau:

$Q = fracx^25x + 25$ + $frac2(x – 5)x$ + $frac50 5xx(x + 5)$ tại x = -4

Nếu coi tử số nhưng mà em buổi tối giản là ngày và chủng loại số là mon thì đó đó là ngày lễ trên núm giới. Đố em biết sẽ là ngày gì?

Bài giải:

Ta có:

$MTC = 5x(x + 5)$

$Q = fracx^25x + 25 + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)$

= $fracx^25(x + 5) + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)$

= $fracx^35x(x + 5) + frac10(x – 5)(x + 5).x5x(x + 5)$ + $frac5(50 5x)5x(x + 5)$

= $fracx^3 + 10(x^2 – 25) + 250 + 25x5x(x + 5)$

= $fracx^3 + 10x^2 + 25x5x(x + 5)$ = $fracx(x^2 + 10x + 255x(x + 5)$

= $fracx(x + 5)^25x(x + 5)$ = $fracx + 55$

Tại $x = -4$, ta gồm $Q = frac-4 + 55 = frac15$

Tử số là 1, chủng loại số là 5, đó là ngày 1 tháng 5, Ngày Quốc tế lao động.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1!