Biết rằng: trong một tam giác vuông. Đường trung đường ứng cùng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Hãy giải câu hỏi sau:Cho tam giác vuông(ABC) tất cả hai góc vuông(AB = 3cm,) (AC= 4cm.)Tính khoảng cách từ đỉnh(A) tới trọng tâm(G) của tam giác(ABC.)
Bạn đang xem: Bài 25 trang 67 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính độ lâu năm cạnh(BC).

Bước 2: Tính độ dài mặt đường trung tuyến(AM)ứng cùng với cạnh(BC).

Bước 3: Tính độ dài(AG)dựa vào đặc thù ba đường trung con đường trong tam giác.

Bài giải:

*

Áp dụng định lí Pi-ta-go cho(ΔABC) vuông tại(A:)(BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25)(Rightarrow BC = 5cm)Gọi(M) là trung điểm của(BC) và(G) là trung tâm của(ΔABC.)Theo bài bác ra ta có:(AM = dfracBC2 = dfrac52 = 2,5 , (cm))Vì(G) là trọng tâm tam giác(ABC) nên(AG = dfrac23AM)(Rightarrow AG = dfrac23.dfrac12BC )(Rightarrow AG= dfrac13BC = dfrac13.5 = 1,7, (cm))


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 4: tính chất ba đường trung đường của tam giác - rèn luyện (trang 67) khác • Giải bài bác 23 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho(G) là trọng... • Giải bài xích 24 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hình 25. Hãy điền... • Giải bài xích 25 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Biết rằng: vào một... • Giải bài bác 26 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 minh chứng định lí: Trong... • Giải bài xích 27 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy minh chứng định lí... • Giải bài bác 28 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại tam giác(DEF)... • Giải bài xích 29 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho(G) là trọng... • Giải bài 30 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi(G) là trọng...


Xem thêm: Bài 1 Trang 26 Sgk Toán 7 Tập 2 6 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 1 Trang 26

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7