Cách 1:- Dựng tam giác(ABC) bất kỳ. Bên trên cạnh(AB) ta lấy điểm(B") sao cho(AB" = dfrac12AB)- Qua(B") dựng con đường thẳng(B"x // BC) và(B"x) cắt(AC) tại(C".) Tam giác(AB"C") là tam giác đề nghị dựng.

*
Cách 2:Ta còn có cách dựng máy hai bằng cách vẽ con đường thẳng(B"C" // BC) cùng nằm ngoài(ΔABC) với(dfracA"B"AB = dfrac12.)

*

Nhận xét:

Ngoài hai giải pháp vẽ bên trên ta hoàn toàn có thể vẽ tam giác không có đỉnh thông thường với tam giác ABC, thỏa mãn nhu cầu độ dài tương ứng mỗi đoạn thẳng tam giác đóbằng(dfrac12) độ dài tía cạnh tam giác ABC.
Bạn đang xem: Bài 25 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Xem video bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 4: quan niệm hai tam giác đồng dạng khác • Giải bài bác 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Trong nhì mệnh đề sau... • Giải bài bác 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (ΔA"B"C" acksim... • Giải bài xích 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác(ABC.)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 4: có mang hai tam giác đồng dạng
• Giải bài bác 23 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 72 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 6: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ Tiếp, Giải Toán 7 Bài 6

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12