Hình thang(ABCD) gồm đáy(AB,, CD.) Gọi(E,, F,, K) theo vật dụng tự là trung điểm của(AD,, BC,, BD.) chứng minh ba điểm(E,, K,, F) thẳng hàng.
Bạn đang xem: Bài 25 trang 80 sgk toán 8

*

(ABCD)là hình thang (giả thiết)(Rightarrow AB // DC) (định nghĩa) ((1))Ta có(EA = ED,, KB = KD) (giả thiết)(Rightarrow EK)là đường trung bình(ΔADB) nên(EK // AB ,,,(2))Lại có(FB = FC,, KB = KD) (giả thiết)(Rightarrow FK)là mặt đường trung bình(ΔDBC) nên(KF // DC ,,, (3))Từ((1),, (2),,(3) Rightarrow EK // KF // AB)Qua( K) ta có(KE) và(KF) cùng tuy nhiên song với(AB) phải theo định đề Ơclit tía điểm(E, ,K, ,F) thẳng hàng.

Lưu ý:

Đường trung bình của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh của tam giác.


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 4: Đường vừa phải của tam giác, của hình thang khác • Giải bài 20 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài 21 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính khoảng... • Giải bài 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình 43. Triệu chứng minh... • Giải bài 23 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài 24 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhì điểm(A)... • Giải bài 25 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD) có...


Xem thêm: Cõi Niết Bàn Là Gì ? Ý Nghĩa Của Đức Phật Nhập Niết Bàn

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học 8