Cho nhì điểm(A) và(B.) Hãy vẽ một đường thẳng(a) đi qua(A) và con đường thẳng(b) đi qua(B) sao cho(b) song song với(a.)
Bạn đang xem: Bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1

Nhắc lại:

Hai đường thẳng song song là hai tuyến đường thẳng không có điểm chung.

Bài giải:

*


Qua(A) dùng eke vẽ con đường thẳng(a) bất kì. Vậy thì bài xích toán đem về trường thích hợp vẽ mặt đường thẳng(b) đi qua(B) và song song với(a.) Ta hoàn toàn có thể dùng 1 trong các ba góc của eke để ve nhì góc so le trong đều bằng nhau hoặc nhì góc đồng vị bằng nhau.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 4: hai tuyến phố thẳng tuy vậy song - luyện tập (trang 91 - 92) khác • Giải bài bác 24 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền vào địa điểm trống... • Giải bài 25 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến hai điểm(A)... • Giải bài bác 26 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ cặp góc so le... • Giải bài bác 27 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác(ABC.)... • Giải bài bác 28 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhị đường... • Giải bài bác 29 trang 92 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho góc nhọn(xOy)... • Giải bài 30 trang 92 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố.Nhìn xem nhị đường...


Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Sales Kit Là Gì, Sales Kit Là Gì

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7