(eqalign& ,, - x^3 + 3x^2 - 3x + 1 cr & = 1 - 3x + 3x^2 - x^3 cr & = 1^3 - 3.1^2.x + 3.1.x^2 - x^3 cr & = left( 1 - x ight)^3 cr )
Bạn đang xem: Bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

LG b.

(8 - 12x + 6x^2 - x^3.)

Phương pháp giải:

Áp dụng: Hằng đẳng thức lập phương của một hiệu. 

(left( A - B ight)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,8 - 12x + 6x^2 - x^3 cr & = 2^3 - 3.2^2.x + 3.2.x^2 - x^3 cr & = left( 2 - x ight)^3 cr )

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net
Xem thêm: " Gác Lửng Tiếng Anh Là Gì ? Mục Đích Của Việc Thiết Kế Tầng Lửng

Cảm ơn bạn đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.