Cho tứ giác(ABCD.) Gọi(E,, F,, K) theo lắp thêm tự là trung điểm của(AD,, BC,, AC.)a) So sánh các độ dài(EK) và(CD,, KF) và(AB)b) chứng tỏ rằng(EF leq dfracAB + CD 2.)
Bạn đang xem: Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

*

a) Ta có:(EA = ED) (giả thiết) (KA = KC)(giả thiết)(Rightarrow EK)là đường trung bình của(ΔACD )(Rightarrow EK = dfracCD2)+ tương tự như ta có:( FC = FB)(giả thiết)( KA = KC)(giả thiết)(Rightarrow FK)là con đường trung bình của(ΔCAB)(Rightarrow KF = dfracAB2)b) Áp dụng tính chất bất đẳng thức vào tam giác(EFK,) ta có:(EF leq EK + KF )hay(EF leq dfracCD2 + dfracAB2)Vậy(EF leq dfracAB + CD 2)


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập rèn luyện (trang 80) khác • Giải bài xích 26 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Tính(x, ,y) trên... • Giải bài xích 27 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 đến tứ giác(ABCD.)... • Giải bài xích 28 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 đến hình thang(ABCD...


Xem thêm: Hình Học 7 Bài 5: Tính Chất Tia Phân Giác Của Một Góc, Lý Thuyết: Tính Chất Tia Phân Giác Của Một Góc

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học tập 8