*
a)(ΔABC) và(ΔA"B"C") có đồng dạng cùng nhau không? vị sao?b) Tính tỉ số chu vi của nhì tam giác đó.

Bạn đang xem: Bài 29 sgk toán 8 tập 2 trang 74


Hướng dẫn:

Bước 1: Tính các tỉ số:(dfracABA"B";dfracACA"C")và(dfrac BCB"C")

Bước 2: So sánh những tỉ số.

- Nếu(dfracABA"B"=dfracACA"C"=dfracBCB"C")thì nhì tam giác ABC và A"B"C" đồng dạng.

Bài giải:

a) Ta có:(dfracABA"B" = dfrac64 = dfrac32 \ dfracACA"C" = dfrac96 = dfrac32 \ dfracBCB"C" = dfrac128 = dfrac32 \ Rightarrow dfracABA"B" = dfracACA"C" = dfracBCB"C" = dfrac32 \)(Rightarrow ΔABC acksim ΔA"B"C")(c - c - c)b) Áp dụng tính chất của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:(dfracABA"B" = dfracACA"C" = dfracBCB"C" = dfracAB + AC + BCA"B" + A"C" + B"C" = dfracC_ABCC_A"B"C" = dfrac32)

Nhận xét:

Tỉ số chu vi tương ứng của nhị tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

Xem thêm: Bài 9: Tính Chất 3 Đường Cao Của Tam Giác Và Bài Tập Áp Dụng


Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 5: Trường hòa hợp đồng dạng thứ nhất khác • Giải bài xích 29 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến hai tam... • Giải bài bác 30 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC) có... • Giải bài 31 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến hai tam giác đồng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 5: Trường vừa lòng đồng dạng thứ nhất
• Giải bài bác 29 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 31 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12