Hướng dẫn giải bài xích §6. Cộng, trừ đa thức, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài xích giải bài 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số có trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 40 sgk toán 7 tập 2


Lý thuyết

1. Cùng đa thức

Muốn cộng hai đa thức ta rất có thể lần lượt tiến hành các bước:

– Viết thường xuyên các hạng tử của hai nhiều thức đó với dấu của chúng.

– Thu gọn những hạng tử đồng dạn (nếu có).

2. Trừ đa thức

Muốn trừ hai nhiều thức ta có thể lần lượt tiến hành các bước:

– Viết những hạng tử của nhiều thức thứ nhất cùng với vết của chúng.

– Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với lốt ngược lại.

– Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Dưới đây là phần hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 39 sgk Toán 7 tập 2

Viết hai nhiều thức rồi tính tổng của chúng.


Trả lời:

Ta tất cả hai đa thức:

(A = 2x^2y^2-4x^3 + 7xy – 18)

(B = x^3y + x^2y^2 – 15xy + 1)

*

Vậy đa thức (3x^2y^2 – 8xy – 4x^3 + x^3y – 17) là tổng của hai đa thức (A) cùng ( B).

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Viết hai nhiều thức rồi tính hiệu của chúng.

Trả lời:

Ta tất cả hai nhiều thức:


(C = 12x^5 + 3y^4 – 7x^3y + 2xy – 10)

(D = x^5 – y^4 + x^2y + 9xy + 2)

*

Vậy nhiều thức (11x^5 + 4y^4 – 7x^3y – 7xy – x^2y – 12) là hiệu của hai nhiều thức (C) và (D).

Xem thêm: Giải Bài 24 Trang 66 Sgk Toán 7 Tập 2 4 Trang 66 Sgk Toán 7 Tập 2

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

edingsport.net giới thiệu với các bạn đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2 của bài bác §6. Cộng, trừ đa thức vào chương IV – Biểu thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài xích 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 29 trang 40 sgk Toán 7 tập 2


Tính:


a) $(x + y) + (x – y);$

b) $(x + y) – (x – y)$.

Bài giải:

a) Ta có:

$(x + y) + (x – y) = x + y + x – y = 2x$

b) Ta có:


$(x + y) – (x – y) = x + y – x + y = 2y$

2. Giải bài bác 30 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của hai đa thức:

P = $x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3 với Q = $x^3$ + x$y^2 – xy – 6$

Bài giải:

Ta có:

$P + Q =$


= ($x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3) + ($x^3$ + x$y^2 – xy – 6$)

= $x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3 + $x^3$ + x$y^2$ – xy – 6 = $x^2$y + 2$x^3 – xy – 3$

Vậy $P + Q = x^2y + 2x^3 – xy – 3$

3. Giải bài 31 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 với N = 5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$

Tính $M + N; M – N; N – M$

Bài giải:

– Ta có:

M + N = (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1) + (5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$)

= 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 + 5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$

= xyz(3 + 1) + $x^2(5 – 3) + xy(5 – 5) – 1 + 3 – y$

= 4xyz + 2$x^2$ – y + 2

Vậy: $M + N = 4xyz + 2x^2 – y + 2$

– Ta có:

M – N = (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1) – (5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 – 5$x^2$ – xyz + 5xy – 3 + y

= xyz(3 – 1) – $x^2$(5 + 3) + xy(5 + 5) – 1 – 3 + y

= 2xyz – 8$x^2$ + 10xy + y – 4

Vậy: $M – N = 2xyz – 8x^2 + 10xy + y – 4$

– Ta có:

N – M = (5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1)

= 5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3$x^2$ – 5xy + 1

= $x^2$(5 + 3) + xyz(1 – 3) – xy(5 + 5) + 3 + 1 – y

= 8$x^2$ – 2xyz – 10xy – y + 4

Vậy: $N – M = 8x^2 – 2xyz – 10xy – y + 4$

4. Giải bài bác 32 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tìm nhiều thức p và nhiều thức Q, biết:

a) phường + ($x^2$ – 2$y^2$) = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1

b) Q – (5$x^2$ – xyz) = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5

Bài giải:

a) Ta có:

P + ($x^2$ – 2$y^2$) = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1

Suy ra p. = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1 – ($x^2$ – 2$y^2$)

= $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1 – $x^2$ + 2$y^2$

= 4$y^2$ – 1

Vậy $P = 4y^2 – 1$

b) Ta có:

Q – (5$x^2$ – xyz) = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5

Suy ra: Q = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5 + (5$x^2$ – xyz)

= xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5 + 5$x^2$ – xyz

= 7$x^2$ – 4xyz + xy + 5

Vậy $Q = 7x^2 – 4xyz + xy + 5$

5. Giải bài 33 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của hai đa thức:

a) M = $x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$ với N = 3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$

b) phường = $x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2 với Q = $x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$

Bài giải:

a) Ta có:

$M + N =$

= ($x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$) + (3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$)

= $x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$ + 3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$

= $x^2$y(1 – 1) + x$y^3$( 0,5 + 3) – $x^3$$y^2$(7,5 – 5,5) + $x^3$

= 3,5x$y^3$ – 2$x^3$$y^2$ + $x^3$

Vậy $M + N = 3,5xy^3 – 2x^3y^2 + x^3$

b) Ta có:

$P + Q =$

= ($x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2) + ($x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$)

= $x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2 + $x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$

= $x^5$ + xy + $y^2$(0,3 – 1,3) + $x^2$$y^3$(1 – 1) + 5 – 2

= $x^5$ – $y^2$ + xy + 3

Vậy $P + Q = x^5 – y^2 + xy + 3$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài xích 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2!