Xét phương trình (x + 1 = 1 + x). Ta thấy những số các là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng cùng với mọi (x). Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 6 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng định nghĩa: 

- Nghiệm của phương trình là quý hiếm của ẩn (x) đồng tình phương trình.

- Tập nghiệm của phương trình là tập hợp toàn bộ các nghiệm của phương trình đó.

Xem thêm: Bài 1 Trang 26 Sgk Toán 7 Tập 2 6 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 1 Trang 26


Lời giải đưa ra tiết

Vì phương trình (x + 1 = 1 + x) nghiệm đúng với mọi (x in mathbb R).

Vậy tập nghiệm của phương trình bên trên là: (S = mathbb R.)

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


Cảm ơn các bạn đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?