Ta hotline tứ giác(ABCD) bên trên hình(8) có(AB = AD,, CB = CD) là hình "cái diều".

a) chứng tỏ rằng(AC) là con đường trung trực của(BD.)

b) Tính(widehatB, , widehatD) biết rằng(widehatA = 100^o, , widehatC = 60^o.)

-->