Tam giác (ABC) có độ dài các cạnh là (AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm). Tam giác (A"B"C") đồng dạng với tam giác (ABC) và có chu vi bằng (55 cm). 

Hãy tính độ dài các cạnh của (A"B"C") (làm tròn cho chữ số thập phân sản phẩm hai).
Bạn đang xem: Bài 30 sgk toán 8 tập 2 trang 75

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải chi tiết

( Rightarrow Delta ABC ) đồng dạng ( Delta A"B"C"left( gt ight))

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

(dfracABA"B" = dfracACA"C" = dfracBCB"C")(, = dfracAB + AC + BCA"B" + A"C" + B"C") ( = dfracC_ABCC_A"B"C")

hay (dfrac3A"B") = (dfrac7B"C") = (dfrac5A"C") = (dfracC_ABC55) = (dfrac3 + 7 + 555) = (dfrac1555) = (dfrac311)

(với (C_ABC) và (C_A"B"C") theo thứ tự là chu vi của hai tam giác (ABC, A"B"C"))

( + ),,dfrac3A"B" = dfrac311)(; Rightarrow A"B" = dfrac3.113 = 11,cm) 

( + ),,dfrac7B"C" = dfrac311)(; Rightarrow B"C" = dfrac7.113 approx 25,67,cm)

( + ),,dfrac5A"C" = dfrac311)(; Rightarrow A"C" = dfrac5.113 approx 18,33,cm) 

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 316 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 6 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 3, Bài 3 Trang 6 Sgk Toán 8 Tập 2

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.