(dfrac1x - 2 + dfrac3left( x - 2 ight)x - 2 = - dfracx - 3x - 2)

Khử mẫu mã ta được: (1 + 3left( x - 2 ight) = - left( x - 3 ight))

(Leftrightarrow 1 + 3x - 6 = - x + 3)

(⇔ 3x + x = 3 + 6 - 1)

(⇔ 4x = 8)

(⇔ x = 2) (không thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Bạn đang xem: Bài 30 trang 22 sgk toán 8 tập 2


LG b.

 (2x - dfrac2x^2x + 3 = dfrac4xx + 3 + dfrac27)

Phương pháp giải:

- Tìm điều kiện xác định.

- Qui đồng khử mẫu.

- Giải phương trình bằng cách chuyển vế.

Lời giải đưa ra tiết:

(2x - dfrac2x^2x + 3 = dfrac4xx + 3 + dfrac27)

ĐKXĐ: (x e - 3)

MTC= (7(x + 3))

Quy đồng mẫu mã hai vế ta được:

(dfrac2x.7.left( x + 3 ight)7.left( x + 3 ight) - dfrac2.7.x^27.left( x + 3 ight) )(,= dfrac7.4.x7.left( x + 3 ight) + dfrac2left( x + 3 ight)7left( x + 3 ight))

Khử mẫu mã ta được:

(14xleft( x + 3 ight) - 14x^2= 28x + 2left( x + 3 ight))

(Leftrightarrow 14x^2 + 42x - 14x^2= 28x + 2x + 6)

⇔ (42x - 30x = 6)

⇔(12x = 6)

⇔ (x = dfrac612)

(⇔ x= dfrac12) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x =dfrac12)


LG c.

(dfracx + 1x - 1 - dfracx - 1x + 1 = dfrac4x^2 - 1)

Phương pháp giải:

- Tìm đk xác định.

- Qui đồng khử mẫu.

- Giải phương trình bằng cách chuyển vế.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfracx + 1x - 1 - dfracx - 1x + 1 = dfrac4x^2 - 1)

ĐKXĐ:(x e pm 1)

MTC= (x^2 - 1)

Quy đồng mẫu mã hai vế ta được:

(dfracleft( x + 1 ight).left( x + 1 ight)x^2 - 1 - dfracleft( x - 1 ight).left( x - 1 ight)x^2 - 1)(, = dfrac4x^2 - 1)

Khử mẫu mã ta được: (left( x + 1 ight)^2 - left( x - 1 ight)^2 = 4)

( Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 - left( x^2 - 2x + 1 ight) = 4)

(⇔x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 4)

(⇔4x = 4)

( Leftrightarrow x = 4:4)

(⇔x = 1) (không thỏa mãn nhu cầu ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.


LG d.

(dfrac3x - 2x + 7 = dfrac6x + 12x - 3)

Phương pháp giải:

- Tìm đk xác định.

- Qui đồng khử mẫu.

- Giải phương trình bằng cách chuyển vế.

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac3x - 2x + 7 = dfrac6x + 12x - 3)

ĐKXĐ:(x e - 7) với ( x e dfrac32)

MTC= ((x + 7)(2x-3))

Quy đồng chủng loại hai vế phương trình ta được:

(dfracleft( 3x - 2 ight)left( 2x - 3 ight)left( x + 7 ight)left( 2x - 3 ight) = dfracleft( 6x + 1 ight)left( x + 7 ight)left( x + 7 ight)left( 2x - 3 ight))

Khử chủng loại ta được: (left( 3x - 2 ight)left( 2x - 3 ight) = left( 6x + 1 ight)left( x + 7 ight))

(⇔6x^2 - 9x - 4x + 6 )(= 6x^2 + 42x + x + 7)

( Leftrightarrow 6x^2 - 13x + 6 =6 x^2 + 43x + 7)

( Leftrightarrow 6x^2 - 13x - 6x^2 - 43x = 7 - 6)

(⇔ - 56x = 1)

(⇔x =dfrac - 156) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm (x = dfrac - 156) .

Xem thêm: Varimax Rotation Là Gì - Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Trong Spss

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 371 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.