Một người có số tiền không quá (70 000) đồng có (15) tờ giấy bội nghĩa với hai một số loại mệnh giá: một số loại (2000) đồng và loại (5000) đồng. Hỏi fan đó gồm bao nhiêu tờ giấy bạc loại (5000) đồng?
Bạn đang xem: Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Bước 1: Đặt số tờ giấy bội bạc loại (5000) đồng làm cho ẩn, tiếp đến biểu diễn đại lượng sót lại theo ẩn.

Bước 2: phụ thuộc đề bài ta lập được bất phương trình.

Bước 3: Giải bất phương trình.

Bước 4: Kết luận


Lời giải đưa ra tiết

Gọi (x) là số tờ giấy bạc tình loại (5000) đồng. (với (0

Số tờ giấy bạc đãi loại (2000) đồng là (15 - x) 

Vì số tiền không thực sự (70000 ) đồng đề xuất ta gồm bất phương trình sau:

(5000x + 2000(15 - x ) ≤ 70000)

( Leftrightarrow 5000x + 30000 - 2000x ≤ 70000)

( Leftrightarrow 3000x ≤ 40000)

( Leftrightarrow x leqslant 40000:3000)

( Leftrightarrow x leqslant dfrac403)

Kết phù hợp với điều khiếu nại thì (0

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: #1 Cách Phân Biệt Sao Băng, Thiên Thạch Và Sao Chổi, Sao Băng Là Gì