Biến thay đổi vế phải:((a + b)^3 - 3ab(a + b))(= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 + b^3)

Vậy(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))

b)(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Biến đổi vế phải:((a - b)^3 + 3ab(a - b))(= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 - b^3)

Vậy(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Áp dụng: Với(ab = 6,, a + b = - 5,) ta được:(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))(= (-5)^3 - 3.6.(-5) )(= -5^3 + 3.6.5)(= -125 + 90 )(= -35)

Nhận xét:

Từ việc ta minh chứng được biểu thức:

(a^3 + b^3 = (a + b)^3 – 3ab(a + b))và(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a -b))
Bạn đang xem: Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 5: phần nhiều hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp) khác • Giải bài xích 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn các biểu thức... • Giải bài bác 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 hội chứng minh... • Giải bài 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Điền các đơn thức...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: hồ hết hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
• Giải bài bác 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài 40 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 40 Trang 43

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12