Giải những bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:a)(dfrac15 - 6x3 > 5;)b)(dfrac8 - 11x4 c)(dfrac14(x - 1) d)(dfrac2 - x3
Bạn đang xem: Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

(a),,,, dfrac15 - 6x3 > 5\ Leftrightarrow 15 - 6x > 15\ Leftrightarrow -6x > 15 - 15\ Leftrightarrow -6x > 0\ Leftrightarrow x Vậy bất phương trình tất cả nghiệm là(x

*
(b),,,, dfrac8 - 11x4 -4)Vậy bất phương trình bao gồm nghiệm là(x > -4)

*
(c),,,, dfrac14(x - 1) Vậy bất phương trình tất cả nghiệm là(x

*
(d),,,, dfrac2 - x3 Vậy bất phương trình có nghiệm là(x

*

Lưu ý: lúc nhân nhị vế của bất phương trình với cùng số khác(0,) ta phải:- không thay đổi chiều bất phương trình nếu số đó dương;- Đổi chiều bất phương trình ví như số đó âm.


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện (trang 48-49) khác • Giải bài 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến bất phương... • Giải bài 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm(x) sao cho:a) Giá... • Giải bài 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người dân có số... • Giải bài xích 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài xích 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài xích 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: vào một kì thi,... • Giải bài 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Tìm sai trái trong...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 48-49)
• Giải bài xích 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Window Insider Là Gì - Lợi Ích Khi Đăng Ký Windows 10 Insider

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12