Cho nhì tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là(dfrac1517) cùng hiệu độ lâu năm hai cạnh khớp ứng của chúng là(12,5cm.) Tính hai cạnh đó.
Bạn đang xem: Bài 31 trang 75 sgk toán 8 tập 2

Gợi ý:

Sử dụng tính chất: Tỉ số nhì chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau:(dfrac a b =dfrac c d =dfrac a-cb-d)

Bài giải

Giả sử(∆A"B"C" ∽ ∆ABC,) hiệu độ dài tương xứng của(A"B") và(AB) là(12,5cm)

Vì(∆A"B"C" ∽ ∆ABC) (gt) buộc phải ta có:

(dfracA"B"AB = dfracB"C"BC = dfracC"A"CA = dfracA"B" + B"C" + C"A"AB + BC + CA = dfracC_A"B"C"C_ABC = dfrac1517 Rightarrow dfracA"B"AB - A"B" = dfrac1517 - 15 = dfrac152\ Rightarrow dfracA"B"12,5 = dfrac152\ Rightarrow A"B" = dfrac152.12,5 = 93,75cm)

Lại có:(AB - A"B" = 12,5cm)

(Rightarrow AB = 12,5 + 93,75 = 106,25cm.)


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 5: Trường đúng theo đồng dạng thứ nhất khác • Giải bài 29 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại hai tam... • Giải bài bác 30 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC) có... • Giải bài bác 31 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho hai tam giác đồng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 5: Trường hòa hợp đồng dạng vật dụng nhất
• Giải bài 29 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Dead Load Là Gì, Nghĩa Của Từ Dead Load, Từ Điển Anh Việt Dead Load

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12