Cho tam giác(ABC.) minh chứng rằng giao điểm của hai tia phân giác của nhì góc ngoài(B_1) và(C_1) (h.32) vị trí tia phân giác của góc(A.)

*


Hướng dẫn:

Áp dụng định lý(2): Điểm nằm phía bên trong một góc và bí quyết đều nhì cạnh của góc thì nằm trong tia phân giác của góc đó.

Bài giải:

-->