Luyện tập 2 bài §4. Trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c), chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 30 31 32 trang 120 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 32 trang 120 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Vẽ tam giác biết nhị cạnh cùng góc xen giữa

Để vẽ được tam giác ABC, số đo của góc đã mang đến phải nhỏ hơn (180^0)

2. Ngôi trường hợp đều bằng nhau cạnh – góc – cạnh

Nếu nhị cạnh và góc xen thân của tam giác này bởi hai cạnh với góc xen thân của tam giác cơ thì tam giác đó bởi nhau.

*

Nếu (Delta ABC) cùng (Delta A’B’C’) có

(AB = A’B’)

(widehat B = widehat B’)

(BC = B’C’)

Thì (Delta ABC = Delta A’B’C’,,(c.g.c))

3. Hệ quả

Nếu nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 30 31 32 trang 120 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập 2

edingsport.net reviews với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần hình học tập 7 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 30 31 32 trang 120 sgk toán 7 tập 1 của bài bác §4. Trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c) trong chương II – Tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài bác 30 31 32 trang 120 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài bác 30 trang 120 sgk Toán 7 tập 1

Trên hình 90, các tam giác $ABC$ và $A’BC$ bao gồm cạnh chung $BC = 3cm, CA = CA’ = 2cm$, $widehatABC = widehatA’BC = 30^0$ tuy nhiên hai tam giác đó không bởi nhau.

Tại sao tại đây không thể vận dụng trường phù hợp cạnh – góc – cạnh để tóm lại $Delta ABC = Delta A’BC$?

*

Bài giải:

Ta thấy:

$widehatABC$ không phải là góc xen giữa hai cạnh $BC$ với $CA$.

$widehatA’BC$ chưa phải là góc xen giữa hai cạnh $BC$ và $CA’$.

Nên ko thể áp dụng trường vừa lòng cạnh – góc – cạnh để tóm lại $Delta ABC = Delta A’BC$.


2. Giải bài xích 31 trang 120 sgk Toán 7 tập 1


Cho đoạn thẳng $AB$, điểm $M$ nằm trên phố trung trực của $AB$. đối chiếu độ dài các đoạn trực tiếp $MA$ và $MB$.

Bài giải:

*

Xét tam giác $MHA$ và $MHB$ có:

$HA = HB (gt)$

$widehatMHA$ = $widehatMHB$ = $90^0$ (gt)

Cạnh $MH$ chung.


Nên $Delta MHA = Delta MHB (c-g-c)$

Suy ra $MA = MB.$

3. Giải bài 32 trang 120 sgk Toán 7 tập 1

Tìm những tia phân giác bên trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

*

Bài giải:

– Xét nhị tam giác $AHB$ cùng $KHB$ có:

$AH = KH (gt)$


$widehatAHB$ = $widehatKHB$ = $90^0$ (gt)

Cạnh $BH$ chung.

Do kia $Delta AHB = Delta KHB (c-g-c)$

Suy ra $widehatABH$ = $widehatKBH$ (hai góc tương ứng)

Vậy tia $BC$ là tia phân giác của góc $ABK$.

– Xét hai tam giác $AHC$ với $KHC$ có:


$AH = KH (gt)$

$widehatAHC$ = $widehatKHC$ = $90^0$ (gt)

Cạnh $CH$ chung

Do đó $Delta AHC = Delta KHC (c-g-c)$

Suy ra $widehatACH$ = $widehatKCH$ (hai góc tương ứng)

Vậy $CB$ là tia phân giác của góc $ACK$.

Ngoài ra còn có:

$HA, HK$ là tia phân giác của góc bẹt $BHC$.

$HB, HC$ là tia phân giác của góc bẹt $AHK$.

Xem thêm: Môn Toán 7 Cộng Trừ Đa Thức Một Biến, Môn Toán Học

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài 30 31 32 trang 120 sgk toán 7 tập 1!

“Bài tập nào khó đã gồm edingsport.net“


This entry was posted in Toán lớp 7 and tagged bài bác 30 trang 120 sgk toán 7 tập 1, bài bác 31 trang 120 sgk toán 7 tập 1, bài 32 trang 120 sgk toán 7 tập 1.
LỚP 6Kết Nối Tri ThứcCánh DiềuChân Trời sáng sủa TạoChương Trình CũLỚP 7LỚP 8LỚP 9LỚP 10LỚP 11LỚP 12Ebooks