Trên một cạnh của góc(xOy) (góc (xOy ≠ 180^o)), đặt những đoạn thẳng(OA = 5cm,, OB = 16cm.) bên trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng(OC = 8cm, ,OD = 10cm.)

a) chứng minh hai tam giác(OCB) và(OAD) đồng dạng.

Bạn đang xem: Bài 32 trang 77 sgk toán 8 tập 2

b) call giao điểm của những cạnh(AD) và(BC) là(I,) minh chứng rằng hai tam giác(IAB) và(ICD ) có những góc bằng nhau từng song một.


Hướng dẫn:

Bước 1: Tính những tỉ số(dfracOCOA; dfracOBOD)

Bước 2: Xét hai tam giác OCB cùng OAD, minh chứng hai tam giác đồng dạng theo trường hòa hợp đồng dạng sản phẩm công nghệ hai.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 3 Trang 7 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 7,8 Sgk Toán 7 Tập 1

*

(a) ,, extTa có: \ dfracOCOA = dfrac85 ,,,, (1) \ dfracOBOD = dfrac1610 = dfrac85 ,,,, (2) \ từ (1) với (2) Rightarrow dfracOCOA = dfracOBOD \ extXét ΔOCB ,, extvà , ΔODA , extcó: \ dfracOCOA = dfracOBOD ,, ext(chứng minh trên) \ widehatO ,, extchung \ Rightarrow ΔOCB acksim ΔOAD ,, ext(c.g.c) \ b) ΔOCB acksim ΔOAD ,, ext(chứng minh trên) \ Rightarrow widehatOBC = widehatODA ext(cặp góc tương ứng) ,,,, (3) \ extLại có:, widehatAIB = widehatCID ,, ext (đối đỉnh),,,, (4) \ widehatBAI = 180^o - (widehatOBC + widehatAIB) ,,,, (5) \ widehatDCI = 180^o - (widehatODA + widehatCID) ,,,, (6) \ extTừ , (3), , (4), , (5), , (6) Rightarrow widehatBAI = widehatDCI)


Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tốt hơn.