Sách Toán 8 – bài bác 33 trang 16 – Tính: a) (2 + xy)2; b) (5 – 3x)2. Bài bác 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1 – gần như hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp).

Bạn đang xem: Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1


Bài 33. Tính:

a) (2 + xy)2 b) (5 – 3x)2

c) (5 – x2)(5 + x2) d) (5x – 1)3

e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) f) (x + 3)(x2 – 3x + 9)

*

a) (2 + xy)2 = 22 + 2 . 2 . Xy + (xy)2 = 4 + 4xy + x2y2 Quảng cáo

b) (5 – 3x)2= 52 – 2 . 5 . 3x + (3x)2 = 25 – 30x + 9x2

c) (5 – x2)(5 + x2) = 52 – (x2)2 = 25 – x4

d) (5x – 1)3 = (5x)3 – 3 . (5x)2. 1 + 3 . 5x . 12 – 13 = 125x3 – 75x2 + 15x – 1

e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) = (2x – y)<(2x)2 + 2x . Y + y2> = (2x)3 – y3 = 8x3 – y3

f) (x + 3)(x2 – 3x + 9) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) = x3 + 33 = x3 + 27.


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 32 trang 16 môn Toán 8 tập 1, Điền các đơn thức tương thích vào ô trống:
Bài tiếp theoBài 15 trang 119 sgk Toán 8 tập 1, bài bác 15. Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 5cm, BC = 3cm.
Danh sách bài tập
Bài 38 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, minh chứng các đẳng thức sau:
Bài 37 trang 17 Toán 8 tập 1, Dùng cây bút chì nối các biểu thức sao cho
Bài 36 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, Tính giá trị của biểu thức:
Bài 35 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 34 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, Rút gọn những biểu thực sau:
Bài 32 trang 16 môn Toán 8 tập 1, Điền những đơn thức tương thích vào ô trống:
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 3 trang 135 sách Tài liệu dạy – Học vật dụng lí 8:
Bài 3 trang 135 sách Tài liệu dạy – Học trang bị lí 8. C. Tất cả cùng khoảng cách giữa các phân tử của quả...
Tại sao dân làng cha Tri lại cử ba vị cố lão đi từ tỉnh bến tre ra tận đế kinh Huế ? Dân làng...
Dân làng bố Tri lại cử bố vị cố lão đi từ tỉnh bến tre ra tận kinh kì Huế để mang đối chọi kiện ra...
Hoạt rượu cồn 4 trang 74 Tài liệu dạy – học chất hóa học 8 tập 1: Phương trình hóa học mang lại ta biết tỉ lệ...
Hoạt rượu cồn 4 trang 74 Tài liệu dạy - học chất hóa học 8 tập 1. Bài xích 16. Phương trình chất hóa học - Tài liệu...
Bài 1 trang 61- SGK Địa 8, kim chỉ nam hợp tác của Hiệp hội những nước Đông nam Á đã biến đổi qua thời...
Hiệp hội các nước Đông phái nam Á (ASEAN) - bài xích 1 - Trang 61- SGK Địa lí 8. Phương châm hợp tác của Hiệp...

Xem thêm: Giải Toán Lớp 7 Ôn Tập Chương 1 3: Ôn Tập Chương I, Giải Toán 7 Trang 103, 104


Bài 23.12 trang 63 Sách bài xích tập Lý 8: Khi hiện tượng kỳ lạ đối lưu lại đang xảy ra trong hóa học lỏng
Khi hiện tượng kỳ lạ đối lưu giữ đang xẩy ra trong chất lỏng thì. Bài bác 23.12 trang 63 Sách bài xích tập (SBT) trang bị lí 8 -...