Áp dụng những hằng đẳng thức lưu niệm để triển khai phá ngoặc, sau đó rút gọn các đơn thức đồng dạng.

Bạn đang xem: Bài 34 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng kết quả:

(left( x + y + z ight)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,left( a + b ight)^2 - left( a - b ight)^2 cr & = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) cr & = a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 cr & = left( a^2 - a^2 ight) + 2ab + 2ab + left( b^2 - b^2 ight) cr & = 4ab cr )

Cách 2:

(eqalign& left( a + b ight)^2 - left( a - b ight)^2 cr & = left< left( a + b ight) + left( a - b ight) ight>.left< left( a + b ight) - left( a - b ight) ight> cr & = left( a + b + a - b ight)left( a + b - m a + b ight) cr & = 2a.2b = 4ab cr )

LG b.

(,,left( a + b ight)^3 - left( a - b ight)^3 - 2b^3)

Phương pháp giải:

Áp dụng những hằng đẳng thức kỷ niệm để khai triển phá ngoặc, kế tiếp rút gọn các đơn thức đồng dạng.

Áp dụng kết quả:

(left( x + y + z ight)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz)

Lời giải chi tiết:

*

LG c.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Sách Đắc Nhân Tâm Nghĩa Là Gì ? Bật Mí Những Ý Nghĩa Sâu Sắc

(;left( x + y + z ight)^2 - 2left( x + y + z ight)left( x + y ight) + left( x + y ight)^2)

Phương pháp giải:

Áp dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ để triển khai phá ngoặc, kế tiếp rút gọn những đơn thức đồng dạng.

Áp dụng kết quả:

(left( x + y + z ight)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz)

Lời giải đưa ra tiết:

*

Cách 2:

Đặt (A=x+y+z; B=x+y)

Ta có:

(eqalign& left( x + y + z ight)^2 - 2left( x + y + z ight)left( x + y ight) + left( x + y ight)^2 cr & = A^2 - 2AB + B^2 = left( A - B ight)^2 cr & = left< left( x + y + z ight) - left( x + y ight) ight>^2 cr & = left( x + y + z - x - y ight)^2 = z^2 cr )


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 edingsport.net"