Cho góc (xOy) không giống góc bẹt. Trên tia (Ox) đem hai điểm (A) và (B), trên tia (Oy) rước hai điểm (C) cùng (D) sao cho (OA = OC, OB = OD.) hotline (I) là giao điểm của hai đoạn thẳng (AD) với (BC.) chứng tỏ rằng:

a) (BC = AD)

b) (IA = IC, IB = ID)

c) Tia (OI) là tia phân giác của góc (xOy).
Bạn đang xem: Bài 34 trang 71 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

*

a) Xét ( ∆AOD) cùng (∆COB) có: 

+) (OA = OC) (giả thiết)

+) (OD = OB) (giả thiết)

+) (widehatxOy) là góc chung

Vậy (∆AOD = ∆COB) (c.g.c)

Suy ra (AD = BC) (hai cạnh tương ứng) (điều đề xuất chứng minh).

b) vì (∆AOD = ∆COB) (câu a) phải (widehatD = widehatB) và (widehatC_1 = widehatA_1)

Ta có: (OA + AB = OB) (Rightarrow AB = OB - OA = OD - OC = CD)

Hay (AB=CD) 

Ta có: (widehatA_1 + widehatA_2 = 180^o) ((2) góc kề bù) 

(Rightarrow) (widehatA_2 = 180^o - widehatA_1 = 180^o - widehatC_1 = widehatC_2)

Xét (∆AIB) cùng (∆CID) ta có:

+) (AB = CD) (chứng minh trên)

+) (widehatB = widehatD) (chứng minh trên)

+) (widehatA_2 = widehatC_2) (chứng minh trên)

Vậy (∆AIB = ∆CID) (g.c.g)

(Rightarrow IC = IA) và (ID = IB) (hai cạnh tương ứng)

c) Xét (∆OAI) với ( ∆OCI) ta có:

+) (OA = OC) (giả thiết)

+) (widehatA_1 = widehatC_1) (chứng minh trên)

+) (IA = IC) (chứng minh trên)

Vậy ( ∆OAI = ∆OCI) (c.g.c)

(RightarrowwidehatAOI = widehatCOI)

(Rightarrow) (OI) là phân giác của (widehatxOy).
Xem thêm: Quy Trình Thao Tác Chuẩn Sop Là Gì, Quy Trình Chuẩn Sop Trong Nhà Hàng Khách Sạn

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài 34 trang 71 SGK Toán 7 tập 2 edingsport.net"