Bỏ lốt giá trị tuyệt đối hoàn hảo và rút gọn những biểu thức:a)(A = 3x + 2 + |5x|) trong nhì trường hợp:(x ≥ 0) và(x b)(B = |-4x| - 2x + 12) trong hai trường hợp:(x ≤ 0) và(x > 0;)c)(C = |x - 4| - 2x + 12) khi(x > 5;)d)(D = 3x + 2 + |x + 5|.)
Bạn đang xem: Bài 35 sgk toán 8 tập 2 trang 51

Hướng dẫn: Trị hoàn hảo của một trong những không âm bởi chính nó, trị hoàn hảo nhất của một vài âm thông qua số đối của nó.Ví dụ:(|5x| = 5x)khi(x ≥ 0)(|5x| = -5x)khi (x

Bài giảia)

- Khi(x ≥ 0) ta có(5x ≥ 0) nên(|5x| = 5x)

Vậy(A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2)

- Khi(x ta có(5x nên(|5x| = -5x)

Vậy(A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2)

b) - Khi(x ≤ 0) ta có(-4x ≥ 0) (nhân nhị vế với số âm) nên(|-4x| = -4x)

Vậy(B = -4x - 2x + 12 = -6x + 12)

- Khi(x > 0) ta có( -4x nên(|-4x| = -(-4x) = 4x)

Vậy(B = 4x - 2x + 12 = 2x + 12)

c) - Khi(x > 5) ta có(x - 4 > 1) (trừ nhì vế đến (4)) hay(x - 4 > 0) nên(|x - 4| = x - 4)

Vậy(C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8)

d)(D = 3x + 2 + x + 5) khi(x + 5 ≥ 0)hoặc(D = 3x + 2 - (x + 5)) khi(x + 5

Vậy(D = 4x + 7) khi(x ≥ -5)hoặc(D = 2x - 3) khi(x


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 5: Phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất khác • Giải bài xích 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 quăng quật dấu cực hiếm tuyệt... • Giải bài 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học 8
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình cất dấu giá trị tuyệt đối
• Giải bài 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 11 Trang 63 Sgk Toán 8 Tập 2 13 14 Trang 63 64 Sgk Toán 8 Tập 2

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12