Học kì một, số học sinh xuất sắc của lớp(8A) bằng(dfrac18) số học viên cả lớp. Sang học tập kì hai, gồm thêm(3) bạn phấn đấu trở thànhhọc sinh giỏinữa, cho nên vì thế số học sinh giỏi bằng (20)% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp(8A) tất cả bao nhiêu học tập sinh?
Bạn đang xem: Bài 35 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: Các cách giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình

- chọn ẩn số với đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số:

- Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng vẫn biết

- Lập phương trình biểu thị mỗi liên hệ giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: kiểm soát xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Gọi số học viên cả lớp là(x) (học sinh), ((x in mathbb Z,, x > 0))Khi đó học sinh tốt lớp(8A) ở học tập kì( I) là(dfrac18x = dfracx8) với ở học tập kì nhì là(dfracx8 + 3.)Theo đề bài bác ta có phương trình:(dfracx8 + 3 = dfrac20100x)Giải phương trình:(dfracx8 + 3 = dfrac20100x)(Leftrightarrow dfracx8 - dfrac20x100 = -3)(Leftrightarrow dfrac25x200 - dfrac40x200 = dfrac-600200)(Leftrightarrow 25x - 40x = -600)(Leftrightarrow -15x = -600)(Leftrightarrow x = 40)(nhận)Vậy lớp(8A) có(40) học sinh.


Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 6: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình khác • Giải bài bác 34 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chủng loại số của một phân... • Giải bài 35 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 học kì một, số học... • Giải bài 36 trang 26 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (Bài toán nói về cuộc...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 6: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
• Giải bài xích 34 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 35 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 36 trang 26 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Roast Là Gì ? Phân Biệt Roasted, Grill, Barbecue Trong Chế Biến Món Ăn

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12