Xét(ΔOAC) và(ΔOBD) có:(widehatOAC = widehatOBD)(giả thiết)(OA = OB)(giả thiết)(widehatO)chung(Rightarrow ΔOAC = ΔOBD) (góc - cạnh - góc)(Rightarrow AC = BD)(cặp cạnh tương ứng)
Bạn đang xem: Bài 36 trang 123 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 5: trường hợp bằng nhau thứ cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - rèn luyện 1 (trang 123 - 124) - rèn luyện 2 (trang 124) khác • Giải bài xích 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ tam... • Giải bài xích 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên mỗi hình 98, 99 có... • Giải bài bác 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến góc(xOy) khác... • Giải bài bác 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 bên trên hình 100 ta... • Giải bài bác 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên mỗi hình 101, 102,... • Giải bài bác 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 bên trên hình 104 ta... • Giải bài bác 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 105, 106,... • Giải bài bác 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến tam giác(ABC.)... • Giải bài xích 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến tam giác(ABC)... • Giải bài 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho góc (xOy) khác góc... • Giải bài bác 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Cho tư đoạn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 5: trường hợp bằng nhau thứ tía của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - rèn luyện 1 (trang 123 - 124) - luyện tập 2 (trang 124)
• Giải bài 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 • Giải bài 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Cmts Là Gì ? Cách Mạng Tư Sản Là Gì

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số