Bài 34, 35 trang 25; bài bác 36 trang 26 SGK Toán 8 tập 2 - Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình. Bài bác 36 (Bài toán nói tới cuộc đời bên toán học Đi-ô-phăng, rước trong phù hợp tuyển Hy Lạp - Cuốn sách tất cả 46 bài toán về số, viết bên dưới dạng thơ trào phúng).

Bạn đang xem: Bài 36 trang 25 sgk toán 8 tập 2


Bài 34 trang 25 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 1-1 vị. Trường hợp tăng cả tử và mẫu mã của nó thêm 2 đơn vị chức năng thì được phân số new bằng  (dfrac12) . Tìm phân số ban đầu.  

Phương pháp:

B1: Đặt tử số là ẩn tìm đk của ẩn và biểu diễn phân số kia theo ẩn.

B2: dựa vào dữ kiện của đề bài lập phương trình.

B3: Giải phương trình.

B4: tóm lại (Kiểm tra nghiệm kiếm được có thỏa mãn nhu cầu các điều kiện của ẩn không)

 

Tử số

Mẫu số

Phân số

Ban đầu

x

x+3

(fracxx + 3)

Sau lúc tăng

x+2

(x+3)+2 = x+5

(fracx + 2x + 5)

Lời giải:

Gọi x là tử số của phân số (x ∈ ℤ; x ≠ -3)

Vì mẫu hơn tử số 3 đơn vị chức năng nên chủng loại số là: x + 3.

Phân số ban sơ là 

*

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị chức năng thì được phân số bắt đầu là: 

*
.

Theo mang thiết ta có: 

*
.

Suy ra: 2(x + 2) = 1.(x + 5)

2x + 4 = x + 5

x = 1 (thỏa mãn điều kiện)

Do đó tử số của phân số là 1.

Mẫu số của phân số là một trong + 3 = 4.

Vậy phân số ban sơ là 

*
.

Bài 35 trang 25 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Học kì một, số học tập sinh tốt của lớp 8A bởi 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu biến đổi học sinh tốt nữa, vì vậy số học sinh xuất sắc bằng 20% số học viên cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh? 

Phương pháp:

B1: Đặt số học sinh của cả lớp là ẩn, trình diễn học sinh xuất sắc của từng kỳ theo ẩn đó.

B2: lập trình biểu diễn kết nối giữa những đại lượng

B3: mix up the method.

B4: kết luận (Kiểm tra tìm tìm kiếm được thỏa mãn các điều kiện của ẩn)

Lời giải:

Gọi số học viên của lớp 8A là x (x ∈ N*; x > 3).

Số học sinh xuất sắc của học kì I là : 

*

Sang học kì 2, số học sinh tốt bằng 20% số học sinh cả lớp đề nghị số học sinh tốt của học kì II là : 

*

Vì số học sinh giỏi của học kì II nhiều hơn số HSG của học tập kì I 3 học viên nên ta có :

*

Vậy lớp 8A bao gồm 40 học tập sinh.

Bài 36 trang 26 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

(Bài toán nói về cuộc đời đơn vị toán học tập Đi-ô-phăng, mang trong phù hợp tuyển Hy Lạp - Cuốn sách tất cả 46 câu hỏi về số, viết dưới dạng thơ trào phúng).

*

 

Phương pháp:

B1: Đặt số tuổi của ông Đi – ô – phăng là ẩn, đặt đk cho ẩn

B2: Biểu diễn các đại lượng sót lại theo ẩn.

Xem thêm: Bài 15 Trang 20 Sgk Toán 7 Tập 2 0 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 15 Trang 20 Sgk Toán 7 Tập 2

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa những đại lượng và giải phương trình đó.