Giải những phương trình:a)(|x - 7| = 2x + 3;)b)(|x + 4| = 2x - 5;)c)(|x + 3| = 3x - 1;)d)(|x - 4| + 3x = 5.)
Bạn đang xem: Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2

a)(|x - 7| = 2x + 3)(Leftrightarrow left{eginarrayl x - 7 = 2x + 3 ,, extkhi ,, x - 7 geq 0\ -x + 7 = 2x + 3 ,, extkhi ,, x - 7 Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac43 ight\)b)(|x + 4| = 2x - 5)(Leftrightarrow left{eginarrayl x + 4 = 2x - 5 ,, extkhi ,, x + 4 geq 0\ -x - 4 = 2x - 5 ,, extkhi ,, x + 4 Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left9 ight\)c)(|x + 3| = 3x - 1)(Leftrightarrow left{eginarrayl x + 3 = 3x - 1 ,, extkhi ,, x + 3 geq 0\ -x - 3 = 3x - 1 ,, extkhi ,, x + 3 Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac12 ight\)d)(|x - 4| + 3x = 5)(Leftrightarrow left{eginarrayl x - 4 + 3x = 5 ,, extkhi ,, x - 4 geq 0\ -x + 4 + 3x = 5 ,, extkhi ,, x - 4 Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac12 ight\)

Lưu ý:(|A| = left{eginarrayl A ,, extkhi ,, A geq 0\ -A ,, extkhi ,, A


Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 5: Phương trình cất dấu giá trị tuyệt vời khác • Giải bài xích 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 quăng quật dấu quý giá tuyệt... • Giải bài bác 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học - Giải bài bác tập SGK đồ vật lý 8 •Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con người ở những Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở các Châu lục (tiếp theo) •Địa lý thoải mái và tự nhiên - Phần 2: Địa lý nước ta •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài xích tập SGK thiết bị lý 8 •Chương 2: phản nghịch ứng chất hóa học - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 1: tổng quan về cơ thể người - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Phần 2: Địa lý nước ta - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và đo lường hóa học tập - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: vận tải - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Oxi - không khí - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần hoàn - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: dung dịch - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 5: tiêu hóa - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: dàn xếp chất và năng lượng - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 7: bài tiết - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: da - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 9: Thần kinh cùng giác quan tiền - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội máu - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: tạo ra - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8
bài trước bài xích sau
Lớp 8
Bài 5: Phương trình đựng dấu quý hiếm tuyệt đối
• Giải bài xích 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Bài 10 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1, Giải Bài 7, 8, 9, 10 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1

Chương 1: Cơ học tập Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở các Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý các châu lục Địa lý tự nhiên Chương 2: Nhiệt học Chương 2: phản bội ứng chất hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 1: bao gồm về khung người người Phần 2: Địa lý vn Chương 3: Mol và giám sát hóa học Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 2: di chuyển Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - bầu không khí Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tuần trả Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: hô hấp Chương 6: hỗn hợp Chương 5: hấp thụ Chương 6: thương lượng chất và năng lượng Chương 7: bài tiết Chương 8: domain authority Chương 9: Thần kinh với giác quan liêu Chương 10: Nội tiết Chương 11: tạo thành