Chứng minh những đẳng thức sau. Bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1 – đa số hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp).

Bạn đang xem: Bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1


38. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (a – b)3 = -(b – a)3; b) (- a – b)2 = (a + b)2

*

a) (a – b)3 = -(b – a)3

Biến đổi vế đề nghị thành vế trái:

-(b – a)3= -(b3 – 3b2a + 3ba2 – a3) = – b3 + 3b2a – 3ba2 + a3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 = (a – b)3

Sử dụng đặc điểm hai số đối nhau:

(a – b)3 = <(-1)(b – a)>3 = (-1)3(b – a)3 = -13 . (b – a)3 = – (b – a)3Quảng cáo

b) (- a – b)2 = (a + b)2

Biến thay đổi vế trái thành vế phải:

(- a – b)2 = <(-a) + (-b)>2

= (-a)2 +2 . (-a) . (-b) + (-b)2

= a2 + 2ab + b2 = (a + b)2

Sử dụng đặc thù hai số đối nhau:

(-a – b)2 = <(-1) . (a + b)>2 = (-1)2 . (a + b)2 = 1 . (a + b)2 = (a + b)2


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 18 trang 121 sgk Toán 8 tập 1, cho tam giác ABC và mặt đường trung tuyến đường AM(h. 132). Minh chứng rằng:
Bài tiếp theoBài 19 trang 122 sgk Toán lớp 8 tập 1, bài 19. Coi hình 133. Hãy chỉ ra những tam giác bao gồm cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị chức năng diện tích)
Danh sách bài xích tập
Bài 37 trang 17 Toán 8 tập 1, Dùng cây viết chì nối các biểu thức sao cho
Bài 36 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, Tính cực hiếm của biểu thức:
Bài 35 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 34 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, Rút gọn các biểu thực sau:
Bài 33 trang 16 sgk Toán 8 tập 1, Sách Toán 8 – bài xích 33 trang 16 – Tính:(2 + xy)2; b) (5 –...
Bài 32 trang 16 môn Toán 8 tập 1, Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Ren dùng để làm gì ?
Bài 11. Biểu diễn ren - Câu 1 trang 37 SGK technology 8 . Ren dùng để gia công gì ? ...
Câu 33 trang 161 Sách bài bác tập Toán 8 tập 1-: Vẽ được bao nhiêu hình ABEF bởi vậy ?
Vẽ được bao nhiêu hình ABEF vì thế ?. Câu 33 trang 161 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1- - bài 4....
hãy cho thấy thêm sự gửi hoá vật hóa học và năng lượng ở tế bào gồm những quy trình nào: CHUYỂN HÓA
hãy cho thấy sự đưa hoá vật chất và tích điện ở tế bào bao gồm những quy trình nào. CHUYỂN HÓA. Sự gửi hóa...
Câu 37 trang 92 Sách bài bác tập Toán 8 tập 2: Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng...
Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k . Câu 37 trang 92 Sách bài xích tập (SBT)...
Câu hỏi bài xích 10 trang 102 Toán lớp 8 Tập 1: mang lại hình 96b, trong những số ấy các đường thẳng a, b, c, d song...

Xem thêm: Giải Bài 40 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 40 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2


Trả lời thắc mắc Bài 10 trang 102 Toán 8 Tập 1. Bài 10. Đường thẳng song song cùng với một đường thẳng cho...