Bạn đang xem: Bài 38 trang 52 sgk toán 8 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Bài 2: liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - luyện tập (trang 40)


Bài 8: các trường hòa hợp đồng dạng của tam giác vuông - luyện tập (trang 84-85)


Toán 8: liên hệ giữa sản phẩm công nghệ tự và phép nhân


Bài 3: đặc thù đường phân giác của tam giác - luyện tập (trang 68)


Bài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)


Ôn tập cuối năm phần Đại số


Bài 4: quan niệm hai tam giác đồng dạng - rèn luyện (trang 72)


Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - rèn luyện (trang 22-23)


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 28K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 24,5K
*

Bồi dưỡng năng lượng tự học tập toán 8


Tải về· 21,3K
*

Sách bài tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,5K

Nâng cao và cải tiến và phát triển toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 15,8K

Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8


Tải về· 14,3K

20 chăm đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8


Tải về· 10,5K

Bồi chăm sóc Học Sinh giỏi Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,72K

Bài giải liên quan


Lý thuyết phép nhân các phân thức đại số
Bài 38 trang 52 SGK Toán 8 tập 1
Bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1
Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 1
Bài 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 8
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 8
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 8
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 8
Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 51 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 bài xích 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời thắc mắc 3 bài xích 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời thắc mắc 4 bài bác 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Bài học tập liên quan


Bài 1. Nhân solo thức với nhiều thức
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. đều hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
Bài 4. Gần như hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)
Bài 5. Hầu hết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức
Bài 2. đặc điểm cơ bạn dạng của phân thức
Bài 8. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp
Bài 4. Quy đồng mẫu mã thức nhiều phân thức
Bài 10. Chia đối kháng thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Phân chia đa thức cho đối kháng thức
Bài 12. Phân chia đa thức một đổi mới đã sắp đến xếp
Bài 6. Phép trừ những phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Chuyển đổi các biểu thức hữu tỉ. Quý hiếm của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân với phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề bình chọn 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề bình chọn 45 phút (1 huyết ) – Chương 2 – Đại số 8
Đề bình chọn 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Nguồn Vốn Xã Hội Hóa Là Gì Theo Cơ Chế Chính Sách Hiện Nay, Nguồn Vốn Xã Hội Hóa Là Gì

Từ khóa