Cho hình 38.a) Tính góc(KOL.)b) Kẻ tia(IO,) hãy tính góc(KIO.)c) Điểm(O) tất cả cách đều cha cạnh của tam giác(IKL) không? trên sao?

*
Bạn đang xem: Bài 38 trang 73 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn: a)

Bước 1: Tính tổngsố đo góc(K)và góc(L)

Bước 2: Tính nửa số đo góc(K)và góc(L)

Bước 3: Tính số đo góc(KOL)

Bài giải:

a) vào tam giác(KOL,) ta có: ( widehatKOL + widehatOLK + widehatLKO = 180^o) (định lí tổng tía góc trong một tam giác)( Rightarrow widehatKOL = 180^o - ( widehatOLK + widehatLKO) )( Rightarrow widehatKOL = 180^o - dfracwidehatL + widehatK2 ,,(1)) vào tam giác(IKL,) ta có:( widehatI + widehatK + widehatL = 180^o) (định lí tổng bố góc trong một tam giác)( Rightarrow widehatK + widehatL = 180^o - widehatI)( Rightarrow dfrac widehatK + widehatL2 = dfrac180^o - widehatI2 = dfrac180^o - 62^o2 = 59^o)Thay vào((1),) ta được:( widehatKOL = 180^o - dfracwidehatL + widehatK2 = 180^o - 59^o = 121^o)Vậy(widehatKOL = 121^o)b)(ΔKIL) có(O) là giao điểm của hai tuyến phố phân giác(KO) và(LO) nên(OI) là mặt đường phân giác của góc(KIL) (định lí cha đường phân giác cùng đi sang một điểm).Do đó:(widehatKIO = dfracwidehatKIL2 = dfrac62^o2 = 31^o)c) Điểm(O) có cách đều(3) cạnh của tam giác(IKL) vày vì(O) là giao điểm của bố đường phân giác vào tam giác đó.


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 6: đặc thù ba mặt đường phân giác của một góc - luyện tập (trang 73) khác • Giải bài bác 36 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến tam giác(DEF,)... • Giải bài xích 37 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Nêu phương pháp vẽ... • Giải bài xích 38 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hình 38.a) Tính... • Giải bài bác 39 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến hình 39.a) Chứng... • Giải bài bác 40 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến tam giác(ABC)... • Giải bài xích 41 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hỏi giữa trung tâm của... • Giải bài bác 42 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng tỏ định lí: Nếu... • Giải bài bác 43 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: có hai nhỏ đường...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7


Xem thêm: Từ Lông Mao Là Gì ? Lông Mao Nghĩa Là Gì

bài xích trước bài xích sau