(eginarrayl;;3x - 6y = 3.x - 3.2y \= 3left( x - 2y ight).\endarray)


LG b

(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y);

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để lộ diện nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 8 tập 1 trang 19

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y\ = dfrac25x^2 + 5x.x^2 + x^2y\ = x^2left( dfrac25 + 5x + y ight).\endarray)


LG c

(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để lộ diện nhân tử chung.

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2 \= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\= 7xyleft( 2x - 3y + 4xy ight).\endarray)


LG d

(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1));

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để lộ diện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;dfrac25xleft( y - 1 ight) - dfrac25yleft( y - 1 ight) \=;dfrac25left( y - 1 ight).x - dfrac25left( y - 1 ight).y \= dfrac25left( y - 1 ight)left( x - y ight).\endarray)


LG e

(10x(x - y) - 8y(y - x)).

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Xem thêm: Mlem Là Gì ? Ý Nghĩa Của Mlem Mlem Trên Facebook Xu Hướng Mlem Mlem Của Giới Trẻ Hiện Nay

- Sử dụng: (y-x=-(x-y))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;10xleft( x - y ight) - 8yleft( y - x ight) \= 10xleft( x - y ight) - 8yleft< - left( x - y ight) ight>\= 10xleft( x - y ight) + 8yleft( x - y ight)\ = 2left( x - y ight)left( 5x + 4y ight).endarray)

edingsport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


Cảm ơn các bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.