Ở bài trước những em đang được tìm hiểu về khái niệm Đơn thức, bài học kinh nghiệm này sẽ trình làng đến các em cách phân nhiều loại Đơn thức thông qua khái niệm Đơn thức đồng dạngvà phép toán cộng, trừ những đơn thức này.

Bạn đang xem: Bài 4 đơn thức đồng dạng


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Đơn thức đồng dạng

1.2. Cộng, trừ những đơn thức đồng dạng

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 4 Chương 4 Đại số 7

3.1 Trắc nghiệm vềĐơn thức đồng dạng

3.2. Bài xích tập SGK về Đơn thức đồng dạng

4. Hỏi đáp bài 4 Chương 4 Đại số 7


*

Hai đơn thức đồng dạng là hai đối kháng thức có hệ số khác 0 và tất cả cùng phần biến.

Ví dụ:(frac-12xy^2,5xy^2,xy^2,frac-75xy^2)là những đơn thức đồng dạng (vì các đơn thức này có hệ số không giống 0 và bao gồm chung phần biến(xy^2))

Chú ý: các số khác 0 được gọi là những đơn thức đồng dạng.


Để cộng (hay trừ) hai solo thức đồng dạng, ta cùng (hay trừ) những hệ số với nhau và không thay đổi phần biến.

Ví dụ:

Cộng hai đối kháng thức(2x)và(5x):(2x+5x=(2+5)x=7x).Cộng hai solo thức(frac-12x^3y)và(x^3y):(frac-12x^3y+x^3y=(frac-12+1)x^3y=frac12x^3y).
Bài 1:

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm những đơn thức đồng dạng và cho biết thêm ở mỗi nhóm đơn thức đồng dạng cùng với nhau, phần phát triển thành là gì?

(frac-58xy) (-xy) (-xy^2) (3x^3y) (frac14xy) (-7xy^2) (-1,5x^3y)

Hướng dẫn giải:(frac-58xy;-xy;frac14xy)là các đơn thức đồng dạng cùng nhau với phần vươn lên là là(xy).(-xy^2;-7xy^2)là những đơn thức đồng dạng cùng nhau với phần đổi mới là(xy^2).(3x^3y;-1,5x^3y)là những đơn thức đồng dạng cùng nhau với phần biến hóa là(x^3y).

Bài 2:

Tính giá trị biểu thức(frac-163y^2t+3y^2t)tại(y=-3,t=1).

Hướng dẫn giải:

Trước tiên ta tính tông hai đơn thức trên(frac-163y^2t+3y^2t=(frac-163+3)y^2t=frac-73y^2t)

Tại(y=-3,t=1)thì(frac-73y^2t=frac-73.(-3)^2.1=-21)

Vậygiá trị biểu thức(frac-163y^2t+3y^2t)tại(y=-3,t=1)là(-21).

Bài 3:

Rút gọn biểu thức sau:((2xy)^2.(-3x)+(frac13x^2).(4xy^2))

Hướng dẫn giải:

Ta rút gọn gàng từng hạng tử của biểu thức

((2xy)^2.(-3x)=(4x^2y^2).(-3x)=-12x^3y^2)

((frac13x^2).(4xy^2)=frac43(x^2.xy^2)=frac43x^3y^2)

Đến đây, nhị hạng tử đồng dạng cùng với nhau buộc phải ta rất có thể rút gọn tiếp

((2xy)^2.(-3x)+(frac13x^2).(4xy^2)=-12x^3y^2+frac43x^3y^2=frac-323x^3y^2).

Bài 4:

Tính:

a)(2xy^2z+frac-35xy^2z+6xy^2z).

b)(2x^3y-frac-73x^3y+5x^3y).

c)(-5yz^2-frac-12yz^2-3yz^2).

Xem thêm: Poc Là Gì? Những Thông Tin Bổ Ích Về Proof Of Concept Bạn Không Thể Bỏ Qua

Hướng dẫn giải:

a)(2xy^2z+frac-35xy^2z+6xy^2z=(2+frac-35+6)xy^2z=frac375xy^2z).