Bài 1: định nghĩa về biểu thức đại số – Giải bài 1,2,3 trang 26; Bài 4,5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2. Chương 4 Biểu thức đại số.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 27 sgk toán 7 tập 2

1. định nghĩa về biểu thức đại số

Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa không những trên đều số cơ mà còn có thể trên phần đông chữ được gọi là biểu thức đại số.

Ví dụ:

2x – 5; ax2 + bx + c;; …

2. Biểu thức nguyên, biểu thức phân.

a) Biểu thức đại số không chứa trở nên ở mẫu call là biểu thức nguyên.

2a; 1/2x2y, ax + b; ax2 + bx + c; ax4 + y2, …

b) Biểu thức đại số bao gồm chứa trở thành ở mẫu gọi là biểu thức phân.

Đáp án cùng Giải bài Toán 7 tập 2 trang 26,27 định nghĩa về biểu thức đại số Sách giáo khoa

Bài 1: Hãy viết những biểu thức đại số biểu thị:


Quảng cáo


a) Tổng của x và y;

b) Tích của x cùng y;

c) Tích của tổng x cùng y với hiệu của x với y.

Giải: a) Tổng của x với y là x + y

b) Tích của x và y là xy

c) Tích của tổng x với y với hiệu của x với y với hiệu của x và y là (x + y) (x – y).


Quảng cáo


Bài 2 trang 26: Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy to là a, đáy nhỏ dại là b, con đường cao là h (a, b cùng h bao gồm cùng đơn vị đo).

Giải: Hình thang bao gồm đáy béo là a, đáy bé dại là b, mặt đường cao là h thì biểu thức tính diện tích s hình thang là:

hoặc 1/2 (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.

Bài 3 trang 26: Dùng cây viết chì nối những ý 1), 2), …, 5) cùng với a), b), …, c) sao để cho chúng bao gồm cùng ý nghĩa sâu sắc (chẳng hạn như nối ý 1) cùng với e)) :

Đ/S: Ý 1) đã cho là x – y được phát âm là hiệu của x và y. Đem so sánh với các ý yêu cầu nối kết thì ta lựa chọn ý e) bởi vì chúng bao gồm cùng ý nghĩa.

Làm tựa như cho những câu còn sót lại ta được công dụng sau:

*

Bài 4: Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, giờ chiều lúc mặt trời lặn ánh nắng mặt trời lại sụt giảm y độ đối với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu lộ nhiệt độ thời gian mặt trời lặn của ngày kia theo t, x, y.

H/d: Biểu thức đại số thể hiện nhiệt độ lúc mặt trời lặn là: t + x – y.

Xem thêm: Bài 40 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 40 Trang 43

Bài 5 trang 27: Một tín đồ hưởng nấc lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi tín đồ đó dấn được từng nào tiền, nếu:

a) trong một quý lao động, người đó bảo đảm an toàn đủ ngày công và thao tác có năng suất cao buộc phải được thưởng thêm m đồng ?