Chọn 30 hộp trà một phương pháp tùy ý vào kho của cửa hàng và đem cho hiệu quả được khắc ghi trong bảng (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ):

*


Hướng dẫn:

- ao ước biết vết hiệu khảo sát cần trả lời câu hỏi: Nội dung điều tra trong bảng là gì?

- những số liệu thu thập được khi khảo sát về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một trong những giá trị của vệt hiệu.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 8 sgk toán 7 tập 2

- Số tất cả các cực hiếm (không tốt nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.

- chu kỳ xuất hiệncủa một giá trị trong dãy cực hiếm của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.

Bài giải:

a) dấu hiệu cần tìm: trọng lượng chè vào từng hộp.

Xem thêm: Giải Bài 41 Trang 53 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Các Bất Phương Trình:

Số các giá trị: 30

b) Số những giá trị khác biệt của dấu hiệu: 5

c) quý giá 98 bao gồm tần số là: 3

Giá trị 99 gồm tần số là: 4

Giá trị 100 tất cả tần số là: 16

Giá trị 101 bao gồm tần số là: 4

Giá trị 102 gồm tần số là: 3


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại đây để học tốt hơn.
Giải các bài tập bài 1: tích lũy số liệu thống kê, tần số - rèn luyện (trang 8 - 9) khác • Giải bài bác 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Lập bảng số... • Giải bài bác 2 trang 7 SGK - Toán 7 lớp Tập 2 hàng ngày, bạn An thử... • Giải bài 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 thời hạn chạy 50m của... • Giải bài bác 4 trang 9 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 lựa chọn 30 hộp trà một...
Mục lục Đại số 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực •Chương 2: Hàm số và đồ thị •Chương 3: những thống kê •Chương 4: Biểu thức đại số
bài trước bài xích sau
Đại số 7
Bài 1: thu thập số liệu thống kê, tần số - rèn luyện (trang 8 - 9)
• Giải bài bác 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 2 trang 7 SGK - Toán 7 lớp Tập 2 • Giải bài bác 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 4 trang 9 - SGK Toán lớp 7 Tập 2
Đại số 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 3: những thống kê Chương 4: Biểu thức đại số
Đại số 7
Đại số 7 Tập 1 Đại số 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12