Cho tam giác(ABC) cân tại(A.) Gọi(G) là trọng tâm,(I) là điểm nằm vào tam giác và giải pháp đều cha cạnh của tam giác đó. Chứng tỏ ba điểm (A, ,G, ,I )thẳng hàng.
Bạn đang xem: Bài 40 trang 73 sgk toán 7 tập 2

*

Gọi(M,, N) thứu tự là trung điểm của(BC) và(AC.)- Vì(G) là giữa trung tâm nên(G) nằm tại trung tuyến(AM ,,,,(1).)- Vì(I) biện pháp đều tía cạnh của tam giác (Rightarrow I)là giao điểm của bố đường phân giác vào của(ΔABC.)-(ΔABC) cân yêu cầu đường phân giác khởi đầu từ đỉnh đối lập với đáy đồng thời là đường trung con đường (tính chất trang 71 sgk Toán 7 tập 2). Bởi vì đó,(I) ở trên(AM ,,,(2).)Từ((1)) và((2)) suy ra tía điểm(A, ,G,, I) thẳng mặt hàng (đpcm).

Nhận xét:

Tam giác(ABC)cân tại(A) bao gồm đường trung tuyến(AM)đồng thời là con đường phân giác.


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 6: tính chất ba đường phân giác của một góc - luyện tập (trang 73) khác • Giải bài 36 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến tam giác(DEF,)... • Giải bài 37 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Nêu bí quyết vẽ... • Giải bài bác 38 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hình 38.a) Tính... • Giải bài xích 39 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến hình 39.a) Chứng... • Giải bài xích 40 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến tam giác(ABC)... • Giải bài xích 41 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hỏi trung tâm của... • Giải bài xích 42 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng minh định lí: Nếu... • Giải bài xích 43 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: có hai nhỏ đường...


Xem thêm: Bài 56 Trang 30 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 56 Trang 30

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7