Một số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đối chọi vị gấp rất nhiều lần lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số(1) xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số trong những mới to hơn số ban đầu(370.) tìm số ban đầu.
Bạn đang xem: Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) là chữ số hàng trăm ( (0 )Khi kia chữ số hàng đơn vị là(2x)Ta có số đã mang đến là:(10x + 2x)Khi xen chữ số(1) vào thân hai chữ số(x) và(2x) thì(x) sẽ biến hóa chữ số hàng trăm, còn(2x) cũng là chữ số hàng đơn vị. Số bắt đầu sẽ là:(100x + 10.1 + 2x)Vì số mới to hơn số cũ đã cho là(370) phải ta bao gồm phương trình:(100x + 10.1 + 2x = 10x + 2x + 370)(Leftrightarrow 90x = 360)(Leftrightarrow x = 4)(nhận)(Rightarrow)Chữ số hàng trăm là:(2.4 = 8)Vậy số ban sơ là(48)

Ghi nhớ: Các cách giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình- lựa chọn ẩn số cùng đặt điều kiện tương thích cho ẩn số:- Biểu diễn những đại lượng không biết theo ẩn và những đại lượng vẫn biết- Lập phương trình biểu hiện mỗi liên hệ giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: bình chọn xem trong những nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều khiếu nại của ẩn, nghiệm làm sao không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập luyện tập (trang 31) khác • Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một vài tự nhiên có... • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm số tự nhiên có hai... • Giải bài xích 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm phân số bao gồm đồng... • Giải bài bác 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm khám nghiệm Toán... • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp sản xuất kí hợp... • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái ô tô... • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An gởi vào quỹ... • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm ngoái, tổng thể dân... • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan bao gồm một miếng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cơ Quan Ngang Bộ Tiếng Anh Là Gì ? Tên Tiếng Anh Các Bộ Và Cơ Quan Ngang Bộ

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12