Hướng dẫn: Sử dụngtính chất trang 71 sgk Toán 7 Tập 2: vào một tam giác cân, đường phân giác xuất phát điểm từ đỉnh đối diện với lòng đồng thời là mặt đường trung đường ứng cùng với cạnh đáy.

Bài giải

*

Giả sử ta có(ΔABC) đa số và tất cả trọng tâm(G.)(Rightarrow GA = dfrac23AN; ,GB = dfrac23BM; ,GC = dfrac23EC)Vì(ΔABC) phần lớn nên bố trung tuyến(AN,, BM,, CE) bởi nhauSuy ra:(GA = GB = GC)Do đó:(ΔAMG = ΔCMG ,,(c.c.c))( Rightarrow widehatAMG = widehatCMG)(cặp cạnh tương ứng)Mà(widehatAMG + widehatCMG = 180^o) (hai góc kề bù)( Rightarrow widehatAMG = widehatCMG = dfrac180^o2 = 90^o)(Rightarrow GM ot AC)tức là(GM) là khoảng cách từ(G) đến(AC.)Chứng minh tương tự(GE, ,GN) là khoảng cách từ(G) đến(AB,, BC.)Mà(GM = dfrac13BM; ,GN = dfrac13AN; ,EG = dfrac13EC)Và(AN = BM = EC) nên(GM = GN = GE)Hay(G) biện pháp đều bố cạnh của tam giác(ABC.)
Bạn đang xem: Bài 41 trang 73 sgk toán 7 tập 2

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 6: đặc điểm ba đường phân giác của một góc - luyện tập (trang 73) khác • Giải bài 36 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho tam giác(DEF,)... • Giải bài xích 37 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Nêu biện pháp vẽ... • Giải bài bác 38 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại hình 38.a) Tính... • Giải bài bác 39 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hình 39.a) Chứng... • Giải bài bác 40 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến tam giác(ABC)... • Giải bài xích 41 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hỏi giữa trung tâm của... • Giải bài 42 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng tỏ định lí: Nếu... • Giải bài 43 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: gồm hai nhỏ đường...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Bài 6: đặc thù ba đường phân giác của một góc - luyện tập (trang 73)
• Giải bài xích 36 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 37 trang 72 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 38 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 39 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 40 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 41 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 42 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 43 trang 73 - SGK Toán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: Smtp Host Là Gì ? Tổng Hợp Kiến Thức Về Smtp Server Gmail Tìm Hiểu Tổng Quan Về Giao Thức Smtp Server

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số