Xem lại lý thuyết: quan hệ giới tính giữa tính vuông góc cùng với tính tuy nhiên song trang 96 SGK Toán 7 tập 1.

Bài giải:

a) Vẽ c ⊥ a

*

b)Vẽ b ⊥ c (như hình trên)
Bạn đang xem: Bài 42 trang 98 sgk toán 7 tập 1

c) phạt biểu: hai tuyến phố thẳng minh bạch cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng tuy nhiên song với nhau.
*

Giải những bài tập bài 6: từ bỏ vuông góc đến tuy vậy song - luyện tập (trang 98 - 99) khác • Giải bài xích 40 trang 97 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 căn cứ vào hình 29 hãy... • Giải bài xích 41 trang 97 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 căn cứ vào hình 30 hãy... • Giải bài 42 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ c ⊥ ab) Vẽ b ⊥... • Giải bài 43 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ c ⊥ ab) Vẽ b //... • Giải bài xích 44 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ a // bb) Vẽ c... • Giải bài bác 45 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ d//d" và d""https://d (d""... • Giải bài bác 46 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 coi hình 31a) vày sao a //... • Giải bài 47 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Ở hình 32 biết a //... • Giải bài 48 trang 99 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Hãy đem một tờ...


Xem thêm: Facebook Carousel Facebook Là Gì, Facebook Carousel Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7