c) Nếu không thay đổi tử số với viết tiếp tế bên cần của mẫu mã số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta được một phân số bằng phân số (dfrac15).

Bạn đang xem: Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


B1: Đặt tử số của phân số cần tìm là ẩn

B2: Biểu diễn các đại lượng còn sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa những đại lượng cùng giải phương trình đó.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thậm Xưng Là Gì ? Ngôn Từ Thậm Xưng Là Gì Nghĩa Của Từ Thậm Xưng

B4: tóm lại (Kiểm tra coi nghiệm kiếm được có thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn không).


Lời giải chi tiết

Gọi (x) là tử số của phân số bắt buộc tìm ((0 Nếu giữ nguyên tử số và viết tiếp tế bên phải của mẫu số một chữ số đúng bởi tử số, thì ta được một phân số bằng phân số (dfrac15) nên ta có phương trình:

(dfracxoverline left( x - 4 ight)x = dfrac15)

( Leftrightarrow dfrac5x5.overline left( x - 4 ight)x = dfracoverline left( x - 4 ight)x 5.overline left( x - 4 ight)x )