Vậy khiến cho (2x +1) không nhỏ tuổi hơn giá trị của biểu thức (x + 3) thì (x ≥ 2)
Bạn đang xem: Bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2

LG d.

Giá trị của biểu thức (x^2 + 1) không to hơn giá trị của biểu thức (left( x - 2 ight)^2).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc đưa vế, luật lệ nhân với cùng một số.

Lời giải chi tiết:

Ta tất cả bất phương trình: (x^2 + 1 leqslant left( x - 2 ight)^2)

(eqalign& Leftrightarrow x^2 + 1 le x^2 - 4x + 4 cr & Leftrightarrow x^2 - x^2 + 4x le 4 - 1 cr & Leftrightarrow 4x le 3 cr & Leftrightarrow x le 3 over 4 cr )

Vậy cực hiếm của biểu thức (x^2 + 1) không to hơn giá trị của biểu thức (left( x - 2 ight)^2) thì (x leqslant dfrac34)

edingsport.net*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net

Xem thêm: At The Height Of Là Gì ? Tiếng Anh Câu Hỏi Khó Thường Ở Phần Từ Vựng


Cảm ơn các bạn đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?